Per Olaf Lundteigen (Sp)

─ Opphev samordningsfella nå!

Senterpartiet er svært takknemlige for engasjementet fra Pensjonistforbundet og aksjonsgruppa for å motvirke tap av offentlig tjenestepensjon. Sammen må vi klare å skape flertall i Stortinget for å få bort samordningsfella nå!

Regjeringa til Erna Solberg har skapt det inntrykket at reduksjon i offentlig tjenestepensjon motvirkes av en tilsvarende økning av alderspensjon fra folketrygden. Der er ikke riktig, skriv Per Olaf Lundteigen i dette innlegget.   Foto: Tormod Flatebø

Nyhende

Senterpartiet mener at det skal lønne seg å stå lengst mulig i arbeid. Samordningsfella går ut på at offentlig ansatte født mellom 1944 og 1962 får lavere og lavere tjenestepensjon dess lengre de jobber etter fylte 67 år pluss levealdersjustering. Senterpartiet har i representantforslag 141 L (2019-2020) fremmet forslag om å oppheve samordningsfella ved å endre § 24 i lov om samordning av pensjons- og trygdeytelser. Saken kommer til behandling i Stortingets arbeids- og sosialkomite høsten 2020, og støttes nå aktivt av Pensjonistforbundet.