Kronikk

Vegstopp for sjøørreten

Tilstanden til den ettertraktede sportsfisken sjøørret, viser at Norge etter drøye ti års arbeid er langt fra målene i vannforskriften om «god økologisk tilstand» i alle vannforekomster. Oppsatte vegsperringer for sjøørretens frie vandring er en av hovedårsakene.

Veganlegg ferdig i 2019 velger tre underdimensjonerte betongrør som løsning for å få fisk og vann fra forbi vegen. Vanskelige vandringsforhold for fisken, med montering av terskler i rør og oppgraving av kulper nedstrøms som påkrevde nødløsninger i etterkant. Hvorfor valgte man ikke bevart elvebunn og halvkulvert med stor diameter som løsning her? Botngårdselva i Bjugn kommune. Fylkesveg 710. Foto: Morten André Bergan (NINA). 

Nyhende

Sjøørreten er en miljøindikator for vassdrag og fjordsystemer. Kun 20 % av 430 vurderte bestander i større vassdrag er klassifiserte til i være i god eller svært god tilstand. Oppdrettsintensive Midt-Norge til Vestlandet kommer dårligst ut. Nasjonalt er lakselus fra oppdrettsanlegg den viktigste påvirkningsfaktoren fulgt av vannkraftregulering, landbruk, samferdsel, fangst og andre arealinngrep.