Nytt verdsarvråd for Vestnorsk fjordlandskap

Fylkesvaraordførar Natalia Golis er ein av dei nye medlemmane i verdsarvrådet for Vestnorsk fjordlandskap. Rådet konstituerte seg på Voss 23.–24.juni.

PÅ HANGURSTOPPEN: Medlemmane i Verdsarvrådet, frå venstre: Audun Moe, ordførar i Lærdal, Eva Hove, nestleiar og ordførar i Fjord, Trygve Skjerdal, leiar og ordførar i Aurland, Marta Sofie Vange, varaordførar i Vik, Hans-Erik Ringkjøb, ordførar i Voss, Natalia Golis, fylkesvaraordførar i Vestland, Kjell Kvingedal, miljødirektør fylkesmannen i Vestland. Jan Ove Tryggestad ordførar i Stranda kommune og Tove-Lise Torve, fylkesordførar i Møre og Romsdal var ikkje med. 

Nyhende

Det er i år 15 år sidan Vestnorsk fjordlandskap vart innskriven på verdsarvlista til Unesco. Kvart fjerde år blir det valt eit nytt verdsarvråd, som har som si viktigaste oppgåve å ta vare på å fremje verdsarvstatusen som Nærøyområdet i Aurland og Geirangerfjorden har fått.