Samordna opptak

Flest søkjarar med tilbod innanfor helsefag

Av alle søkjarar med tilbod om studieplass har flest fått tilbod innanfor helsefag, viser oversikta frå Samordna opptak. Talet på sjukepleiarstudentar aukar.

Prorektor for utdanning ved Oslomet, Nina Waaler, kommenter årets opptak på ein pressekonferanse arrangert av Kunnskapsdepartementet og Oslomet om opptaket til høgare utdanning.   Foto: Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

Nyhende

108.000 søkjarar har fått tilbod om studieplass i årets opptak – noko som er rekordmange. Av alle søkjarar med tilbod har 16,5 prosent fått tilbod innanfor helsefag.