Stad kommune førebur seg på ekstremvêr

Kartlegg kritiske punkt

Stad kommune tek inn over seg at ekstremvêr med mykje og intens nedbør ser ut til å bli ei utfordring i framtida.

Kapasitet: Prosjektleiar Katrine Solheim og geolog Thea Sætren Sørstrand kartlegg kapasitet på bekkar og anlegg som skal ta hand om overvatn i Stad kommune. 

Nyhende

I fjor sommar vart det gjennomført kartlegging av kritiske punkt knytt til overvatn i Eid kommune. I år har Stad kommune fått midlar frå NVE til å kartleggje også Bryggja og Selje.