Ordførarar vil ha meir pengar til rassikring

Rasutsette kommunar får byggenekt fleire stader. Ordførarane fryktar stopp i utvikling og fråflytting. No etterlyser dei meir pengar til rassikring.

Ordøfrarar etterlyser meir pengar til rassikring.  Foto: Anna Wuttudal

Nyhende

– Vi kan ikkje berre akseptere at folk må flytte frå gard og grunn og næringsverksemd på grunn av farekarta som er utarbeidd, seier Ørsta-ordførar Stein Aam (Sp) til NRK.