Opprustinga av Kalneset er godt i gang

Entreprenørselskapet Kvernevik AS med base på Flatraket, overtok i november i fjor festekontrakten som Sibelco AS hadde på eit 90 mål stort område på Bryggja.

OPPVEKST MED GRAVING: Oskar Kvernevik har lang fartstid i selskapet. Her lastar han opp jord frå Lunden på Nordfjordeid for sal til hageeigarar.   Foto: Per Ole Lefdalsnes

Dei er heilt fantastiske.

Nyhende

No er verksemda flytta til Kalneset, og har etablert hovudbasen sin der. I tillegg har dei festa eit 40 mål stort område langs RV 15, slik at dei no disponerer i alt 130 mål, som skal bli eit av dei beste og mest allsidige næringsområda i Nordfjordregionen.