Politikarane har tildelt løyve for å skyte hjort

Tildeling av fellingsløyve i hjortevald utan bestandsplan:

TILDELING: Utval for areal og eigedom i Stad kommune har tildelt fellingsløyve for hjort.  Foto: Lindis B. Østgård

Nyhende

– Bestanden bør reduserast, ja, kanskje halverast

Behov for å redusere hjortestammen

– Auken er ganske heftig. Det blir kjempespennande å sjå om dei klarar å ta ut så mykje hjort. Det seier utmarksforvaltar for Stad og Gloppen, Lindis B. Østgård.Får 104 + 45 ekstra løyve

Heggjabygda og Leivdalen hjortevald får skyte 220 dyr og Sagtennene hjortevald 159 dyr under jakta 2020.


Nore-Heggedal 10,