Luftar idé om andelslandbruk

Ulf Rugumayo Amundsen er gartnar og dagleg leiar for Vie andelslandbruk i Førde. I august flyttar han til Nordfjordeid, der kona Nyonga allereie har starta i jobben som einingsleiar for opplæring og integrering i Stad kommune. No luftar Ulf ideen om det kan vere interesse for å etablere andelslandbruk eller marknadshage på Nordfjordeid.

POSITIVT INNTRYKK: Ulf Rugumayo Amundsen fått eit godt inntrykk av Nordfjordeid og gler seg til å flytte til hit. Her i åker med luftløk på Vie. Ulf fortel at luftløken truleg kom frå Egypt til Mandal tidleg på 1900-talet. Stilken blir brukt som grasløk og luftløken vert brukt som krydder i salatar og liknande.   Foto: Marit Bendz

Nyhende

Flyttar til Nordfjord:

Draumen om Fjordane

Då Nyonga Rugumayo Amundsen var i tenåra, drøymde ho om å sjå Fjordane. For fem år sidan fekk ho jobb i Sunnfjord, og draumen vart ein realitet. No er ho klar for å ta fatt på Nordfjord.


Ulf har vakse opp i Asker og er utdanna agronom. Han har vore med på å drifte Vie andelandbruk i Førde i fire år og har vore gartnar og dagleg leiar der i to år. Ved sidan av å vere gartnar for Vie andelslandbruk driv han også sitt eige vesle prosjekt som grønsakdyrkar der han mellom anna leverer til restaurantane BARE i Bergen, Åmot Gard og Pikant Mat og Vinhus.