Bremanger Sp om ferjetakstane i fylket

Dette er svært urimeleg

Vi i Bremanger Senterparti meiner dette er urimeeig, og at de må sjå på om det er rett å belaste pendlarane og innbyggarane våre med denne auken.

Ferjesambandet Stårheim – Isane auka frå takstsone 4 til takstsone 8. Det betyr i praksis at ein ferjetur med personbil har auka frå 96 kroner til no å vere 127 kroner, skriv Bremnager Sp som no ber om at samferdsleutvalet i Vestland ser på saka.   Foto: Anna Wuttudal

Nyhende

Det skriv Bremanger Senterparti i eit skriv til samferdsleutvalet i Vestland fylke der dei viser til endringane i ferjetakstane ved månadsskiftet mai/juni.