Samferdsleminister Knut Arild Hareide

─ Oppdateringa av kvalitetssikringa frå 2018 er ikkje ei ny utgreiing

─ Det er Kystverkets forslag til kostnadsreduserande tiltak som no skal gjennom ei oppdatert kvalitetssikring

Knut Arild Hareide har to store samferdsleprosjekt frå Nordfjord på sitt bord. I tillegg til Stad Skipstunnel, som no skal gjennom ein ny runde, har han også Nordfjordbrua, som regionen ønskjer inn i den komande NTP'en. Her er hareide saman med Tore Storehaug, stortingsrepresentant for Krf, Stad-ordførar Alfred Bjørlo og dagleg leiar Jan Olav Tryggestad i Nordfjordbrua AS.   Foto: Arkivfoto

Nyhende

Det skriv samferdsleminister Knut Arild Hareide (Krf) som svar på eit skriftleg spørsmål stortingsrepresentant Ruth Grung sende ministeren om Stad Skipstunnel.