Stad landskap har klaga på vedtaket i Okla-saka

Stad Landskap (SL) har klaga vedtaket i Stad kommunestyre og vedtaket i Utval for Areal og Eigedom til fylkesmannen i Vestland fylke.

Levert klaga: Nestleiar i Stad landskap, Thomas Honningsvåg (nr. to frå venstre), har sendt klage til Fylkesmannen i Vestland på Stad kommune si handsaming av Okla-saka.  Foto: Tormod Flatebø

Nyhende

I klagen vert det vist til at handsaminga av Okla-saka er svært omfattande og komplisert. At anlegget har endra form i fleire rundar med delgodkjenningar og vilkår.