Laksefiske:

Opninga er under normalen

Under opningsdagen er det blitt tatt rundt tolv fisk, noko som er godt under normalen.

LAKSEFISKE: Under opninga vart det tatt rundt tolv fisk det første døgnet. Dette er under normalen, ifølgje Karl Evjen i Eid sportsfiskarlag.   Foto: privat

Nyhende

Laksefiske:

Slik har det gått den første natta

Med fine forhold i Eidselva, spesielt i den nedre delen, kunne laksefiskarane kaste sine første kast natt til måndag.


Natt til måndag starta årets laksefiskesesong i Eidselva, på Nordfjordeid. På førehand var det meldt om ideelle forhold i elva, med mykje vatn og temperatur rett i underkant av 10 grader.