Fleirtal for å auke opp med 5 grupper i vidaregåande skule

Senterpartiet, saman med Samarbeidspartia Ap, MDG, SV, KrF og V, fekk i dag gjennomslag for å finansiere opp 5 grupper på vidaregåande skule frå hausten av.

Senterpartiet sine medlemar i hovudutval for opplæring; Sigurd Reksnes og Alexander Fosse Andersen.   Foto: Senterpartiet i Sogn og Fjordane

Nyhende

─Dette er svært gledeleg seier Sigurd Reksnes, fylkesleiar i Senterpartiet i Sogn og Fjordane og medlem av hovudutval for opplæring og kompetanse i ei pressemelding.

─ Det er naudsynt med fleire grupper for å sikre ei god breidde i programfaga på yrkesfag. Det er og viktig at flest mogeleg får innfridd førstevalet sitt og på den måten slepp å flytte på hybel. Dette er andre gang utvalet handsamar saka, no håpar eg at vi slepp fleire rundar på denne saka, seier Reksnes.

Hovudutvalet har i dag funne finansiering til dei gruppene dei i april vedtok å starte opp:

· 1 klasse VG1 studiespesialiserande ved Bømlo vgs.

· ½ klasse VG1 studiespesialiserande og ½ klasse VG1 idrett ved Firda vgs.

· 1 klasse VG1 studiespesialiserande ved Austevoll vgs.

· VG1 elektro ved Eid vgs og Flora vgs vert plasstalet sett til 12 i staden for 15 – dette inneber 3 klassar VG1 elektro ved Eid vgs og 2 klassar VG1 elektro ved Flora vgs.

─ Auken vi no gjer er etter tydelege innspel frå næringslivet, kommunar og andre. Dagens vedtak er eit positivt og godt vedtak for ungdomen i Vestland fylke, avsluttar Reksnes.