Lovar asfalt i Kilura

Einingsleiar kommunalteknikk i Stad kommune Hans Peter Eidseflot opplyser til Fjordabladet at ny asfalt i Kilura står som nummer 1 på tiltakslista over asfaltering i 2020, kostnadsrekna til 70.000 kroner pluss mva.

TIL HAUSTEN: I Kilura har det vore lappa i mange år. Einingsleiar Hans Peter Eidseflot lovar ny asfalt i løpet av hausten.  Foto: Anna Wuttudal

Nyhende

Behov for skikkeleg standardheving

Ønskjer å ha det triveleg og attraktivt

Svein Fjørstad er fortvila over standarden på delar av vegnettet i Myklebuståsen bustadfelt.


Eidseflot fortel at dei jobbar med anbodsgrunnlag og utlysing. Dei tek sikte på å få sendt det ut i løpet mai. Det skal ligge ute i 30 dagar, så realistisk sett så skjer det ikkje noko før i tidlegast i august. Også reasfaltering av vegen til Vestkapp vil vere ein del av det same anbodet.