Feira med kake

Meiner at direktøren må gå

– I dag er det grunn til å heise flagget. No ser det ut som om eigaren vår, Stortinget, endeleg set skapet på plass. Det seier ein godt nøgd leiar for Nordfjord jordskifterett, Eivind Helleland.

EiN GOD DAG: Det var jubel og feiring i Nordfjord jordskifterett tysdag. Frå venstre: Overingeniør Mats Aunevik, jordskifterettsleiar Eivind Helleland, leiar i Sogn og Fjordane Senterparti Sigurd Reksnes, førstekonsulent Per Lyder Holme, førstekonsulent Elise Eide Dvergsdal og pensjonert overingeniør Ørjan Haugland. Jordskiftedommar Alexis Thingnes og overingeniør Olina Mardal var ikkje til stades.   Foto: Anna Wuttudal

Dette er ein stor siger for distrikta

Nyhende

Arbeidarpartiet, Framstegspartiet, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti har bestemt seg for å seie nei til regjeringa sitt framlegg om å redusere talet på rettskrinsar i Norge. I Nordfjord jordskifterett vart dette feira med kake.