Utvikling av næringslivet

-Samarbeid er framtida

Bedrifter i Nordfjord får no tilbod om å vere med i eit nytt utviklingsprosjekt.

WEBINAR: Før helga vart det halde webinar for næringslivet i Stad. Ordførar Alfred Bjørlo påpeikte at å jobbe mykje meir i lag er vegen å gå i framtida. 

Nyhende

Dette kjem som følgje av koronapandemien.