Rettleiar skal hjelpe kommunar med verdiskaping

Kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup seier fleire kommunar synest det er vanskeleg å vite korleis dei skal auke verdiskaping. Ein rettleiar frå departementet skal hjelpe dei å planleggje betre.

Kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup (H) håper rettleiaren kan hjelpe med verdiskaping for kommunane.   Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix / NPK

Nyhende

I ei pressemelding, skriv Kommunal- og moderniseringsdepartementet at fleire kommunar er usikre på kva som er lov å gjere i samsvar med plan- og bygningslova.

Ein ny rettleiar skal gi dei utfyllande beskriving av korleis kommunane kan leggje til rette for næringsutvikling utanfor landbruksomgrepet.

Rettleiaren gir også kommunane råd om korleis eksisterande bustader og fritidsbustader i landbruks-, natur-, frilufts- og reindriftsområde (LNFR) kan sleppe å søke om bygging av garasje eller uthus ved å definere område som « LNFR spreidd busetnad ».