Melder tagging/skadeverk til politiet

Stad kyrkjelege Fellesråd har meld om skadeverk/tagging på ein lastebil som stod parkert ved Stokkenes gravplass til politiet.

Dette skadeverket har Stad Kyrkjelege Fellesråd no meldt til politiet.  

Vedkomande som har tagga lastebilen har lagt att ein godt kjenneleg signatur.  

─Vi melder forholdet til politiet og krev at dei skuldige vert tiltalt og straffa for skadeverket, seier kyrkjeverje Hundeide.  

Nyhende

I meldinga til politiet skriv kyrkjeverje Kristen Hundeide at skadeverket på lastebilen må ha blitt gjort mellom klokka 16.30 torsdag ettermiddag og klokka 08.00 fredag morgon.

─Vi melder forholdet til politiet og krev at dei skuldige vert tiltalt og straffa for skadeverket, seier kyrkjeverje Hundeide.