Innbyggjartalet på Nordfjordeid har passert 3000 personar

Må ha dreiande vakt

Nordfjordeid sentrum har bikka 3000 innbyggjarar. Dette utløyser krav om ei langt meir omfattande vaktordning for brannvesenet enn det som ein har i dag.

KREVJANDE: Med over 3000 innbyggjarar er det krav om langt meir omfattande brannberedskap for administrasjonssentrum i Stad kommune, Nordfjordeid. Brannsjefen i Stad, Geir Petter Hatlenes karakteriserer det som krevjande. Arkivfoto: Anna Wuttudal 

Nyhende

Brannsjef Geir Petter Hatlenes opplyser at Stad kommune no må innføre dreiande vakt for å få godkjent brannordninga for kommunen.