Harald Sivertsen om manglande skuleskyss:

─Dette er uhaldbart

─Med klar beskjed frå regjeringa opna kommunen opp skulane. At Kringom, som står for skuleskyssen, ikkje greier å skaffe nok bussar for å få barn og ungdom på skulen er fullstendig uhaldbart.

Kommunane har store ekstrakostnader på grunn av strenge smittevernreglar i samband med skuleopninga. Regjeringa har lova at kommunane skal få kompensert for meirkostnader. Det stoler vi på. Det same bør busselskapet gjere, seier kommunalsjef Harald Sivertsen, med klar adresse til Kringom at no må selsakapet få orden på skuleskyssen slik at alle elevar får kome tilbakle på skulen. .  Foto: Tormod Flatebø

Nyhende

─Med klar beskjed frå regjeringa opna kommunen opp skulane. At Kringom, som står for skuleskyssen, ikkje greier å skaffe nok bussar for å få barn og ungdom på skulen er fullstendig uhaldbart.