Ordførar si orientering

– Det blir lagt ned ein imponerande innsats for å handtere situasjonen i heile kommuneorganisasjonen.

Ordførar: – Vår fyrsteprioritet er å rette oss etter nasjonale råd og føringar og vere med på den nasjonale dugnaden for å avgrense smitte av koronaviruset, seier Alfred Bjørlo (V), ordførar i Stad. 

Nyhende

Det sa Stad-ordførar Alfred Bjørlo då han informerte finansutvalet i kommunen om den aktuelle situasjonen.