Ordføraren ber om formell tilbakemelding

– Eg ber med dette om ei formell tilbakemelding på kvifor departementet ikkje ønskte å ha møte med Stad kommune.

Fekk ikkje svar: Stad-ordførar Alfred Bjørlo (V), reagerer på at OED ikkje svarte Stad kommune. Foto: Tormod Flatebø 

Nyhende

Det skriv Stad-ordførar Alfred Bjørlo i eit brev til OED, og viser til at Stad kommune den 23. februar bad OED om eit møte for å få informasjon om departementet sine planar for handsaming av vindkraftsaka, sett i lys av at Selje kommune i oktober 2019 bad om at heile konsesjonssaka vart vurdert på nytt.