Vindkraftselskap får klarsignal frå OED

Kraftige lokale reaksjonar

Olje og energidepartementet (OED) stadfesta sist tysdag Noregs vassdrags- og energidirektorat (NVE) sitt vedtak om planendring for Okla vindkraftverk.

Ansvar: – Stad kommune sit no med stor påverknadsmakt i saka, og vi håpar at kommunen respekterer det samrøystes vedtaket frå Selje kommune der dei ber om ny gjennomgang av konsesjonen, skriv Stad Landskap og Innbyggjarinitiativet mot vindmøller på Stadlandet i ein kommentar til avgjerda i Olje- og energidepartementet. Nummer to frå venstre Thomas Honningsvåg, nestleiar i Stad Landskap. Nummer tre frå venstre: Bård Fløde, frå Innbyggjarinitiativet. Alle fOTO: TORMOD FLATEBØ 

Nyhende

Stad Landskap og innbyggjarinitiativet mot vindmøller på Stadlandet reagerer kraftig på utfallet av klagesaka med omsyn til endringar i MTA og detaljplan av 2019.