Professor: Sjukehusa har ikkje ledige senger

Norske sjukehus er allereie fulle, og det er ingen buffer for å handtere innrykk av koronasjuke pasientar, seier professor.

Sjukehusa jobbar på spreng for å få opp kapasiteten for å ta imot koronapasientar.  Foto: Fredrik Varfjell / NTB scanpix / NPK

Nyhende

– Kvar skal koronapasientane liggje? spør professor emeritus Sven Erik Gisvold ved NTNU og overlege ved St. Olavs hospital i Trondheim i eit innlegg i Tidsskrift for Den norske legeforening.