Helse Førde

Ingen nye tilfelle av COVID-19-smitte

Ei oppdatering i dag, tysdag 24. mars klokka 08.00, viser at det ikkje er stadfesta nye tilfelle av Covid-19 smitte i Helse Førde sitt område.

Nordfjord sjukehus. Illustrasjonsfoto.  Foto: Tormod FLatebø

Nyhende

Ei oppdatering i dag, tysdag 24. mars klokka 08.00, viser at det ikkje er stadfesta nye tilfelle av Covid-19 smitte i Helse Førde sitt område.

I helseføretaket sitt område er det påvist 28 personar som er smitta av COVID-19. Dette er det same talet som dagne før.

36 prøver vart analyserte 23. mars.

Innlagde pasientar med stadfesta COVID-19 smitte: 0

Tilsette i karantene: 58, av om lag 3000 tilsette.

Tilsette med stadfesta smitte:2, av om lag 3000 tilsette.