Stad skipstunnel er ikkje prioritert i Kystverket sitt innspel til ny NTP

Skuffa og overraska

– Dette var eit skuffande og overraskande innspel frå Kystverket til ny Nasjonal transportplan (NTP). Det seier prosjektleiar for Stad skipstunnel Randi Humborstad.

INNSPEL: Prosjektleder for Stad skipstunnel Randi Humborstad var til stades på NTP-innspelmøtet på Skei nyleg, og der fekk Stad skipstunnel verbal støtte frå mange hald. Arkivfoto: Anna Wuttudal 

Nyhende

Kystverket har saman med dei andre transportetatane kome med sitt framlegg om korleis ressursane i perioden 2022-2033 bør prioriterast. Det står mellom anna følgjande i innspelet frå Kystverket: