Fylkesveg 5744 til Navelsaker

Toppar lista over rasutsette vegar

Rapporten er ei fagleg tilråding og grunnlagsdokument til arbeidet med utarbeiding av Nasjonal transportplan (NTP) for riksvegar og regionale transportplanar for fylkesvegar.

Rasutsett: Fylkesveg 5744, Fossebakken – Navelsaker (Navelsakerstranda) er den vegstrekninga i landet som har høgast skredfaktor i landet. På ein skredfaktorskala frå 1 til 9 har Navelsakerstranda 6,7, det er blant dei høgaste i landet. 

Nyhende

Det seier fylkesdirektør for infrastruktur og veg i Vestland fylke, Dina Lefdal og seier til Skredsikringsbehov for riks- og fylkesvegar i Region vest, utarbeidd av Statens vegvesen.