Fakkeltog for symjebasseng

- Eg forventar at vi blir møtt med respekt

−Eg forventar at vi blir møtt med respekt og at den dialogen med lokalsamfunnet som skulle ha føregått før desse drastiske avgjerdene blei tatt blir sett på dagsorden.

Fakkeltog: Det var eit flott fakkeltog som gjekk frå Selje kyrkje, langs Seljesanden og fram til Selje skule der det var appellar som understreka at no måtte den lange ventetida på eit brukande symjebasseng vere over. Alle foto: Tormod Flatebø 

Nyhende

Det sa Nanda Maack, initiativtakar til fakkeltoget for symjebasseng i Selje.