Politikken som skulle bygge heile landet

– Det er grunn til å sjå mørkt på framtida for distriktspolitikken, seier forskar.

OLJERIKDOMEN: Med oljen styrkte Noreg økonomien sin kraftig. Det blei likevel ikkje brukt meir midlar i distriktspolitikken. Her er oljeplattforma ORION på leiteboring for Shell i Nordsjøen i 1968. Foto:   Foto: NTB Scanpix/ NPK

Det som er det store paradokset, er at då dei store oljeinntektene kom inn, ville det ikkje kosta noko å halde ved like distriktspolitikken

Nyhende

Norsk distriktspolitikk blei for alvor eit tema i etterkrigstida i samband med oppattbygginga av Finnmark. Lenge blei det satsa på distrikta, men med oljevelstanden starta nedtrappinga. – Det er grunn til å sjå mørkt på framtida for distriktspolitikken, seier forskar.