Feira med kake og videooverføring frå Bergen

Startskot for Vestland fylkeskommune

I går markerte Vestland fylkeskommune startskotet på dei vidaregåande skulane i det nye fylket.

Elevar og tilsette ved Eid vidaregåande, samt andre lokale tilsette i Vestland fylkeskommune, var med på startskotet for Vestland fylke i går. Totalt var det 20.000 elevar og 6000 tilsette i fylkeskommunen som fekk kake og moderne videoopning. 

framskriving av prognose for folketalsutvikling viser at i 2040 vil 80 prosent av alle innbyggjarane våre bu i berre 12 av kommunane i Vestland

Nyhende

Ved hjelp av streaming, eller videooverføring markerte Vestland fylkeskommune den nye tida på sine 45 vidaregåande skular i går. 12 av dei i tidlegare Sogn og Fjordane fylke, og resten i tidlegare Hordaland.