Loen Skylift har tru på besøksrekord i 2020

Det var rundt 4.000 færre besøkande til Loen Skylift i 2019 enn i 2018. Dagleg leiar Richard Grov har likevel tru på at dei vil få ein besøksrekord i 2020.

Trass i at det ikkje vart besøksrekord for Loen Skylift i 2019, gjekk omsetninga opp.   Foto: Tormod Flatebø

Nyhende

– For 2020 har vi mange fleire førehandsbestillingar av turar enn vi har hatt før. Spesielt kjem desse frå cruisetrafikken frå alle hamner i Nordfjord, seier Richard Grov, dagleg leiar i Loen Skylift til Fjordingen.