Frp nådde ikkje fram

Anfinn Sjåstad (Frp) la fram to forlag i samband med budsjetthandsaminga i Stad formannskap. Begge vart nedstemt.

Skuffa: Anfinn Sjåstad er svært skuffa over at formannskapet i Stad ikkje ville vere med på å etablere mobbeombod i Stad kommune frå 1. august 2020. 

Nyhende

Stad Frp ønskte å erstatte kommunedirektøren sitt framlegg om å auke promillesatsen på eigedomsskatt frå 3 til 3,5 promille med eit forslag om at promillestasen skulle vere uendra.