Problematisk å rekruttere til Nordfjord

Treng fleire jordmødrer

Helse Førde har store problem med å rekruttere jordmødrer til God start i Nordfjord.

ORIENTERTE NORDFJORDRÅDET: På møtet i Nordfjordrådet var avdelingssjef på Kvinneklinikken i Førde, Astri Rege til stades for å orientere om situasjonen for God start i Nordfjord. Til høgre: Stadleg leiar på Nordfjord sjukehus, Tone Holvik. 

Det er ikkje krise som går ut over det som er forsvarleg.

Nyhende

Mange av dei jordmødrene som jobbar på God start på Nordfjord sjukehus er dei same som var der den gongen det var fødeavdeling.