Planlegg barselsstenging jul og påske

IKKJE ALT: Konstituert avdelingssjef på Kvinneklinikken i Førde, Astri Rege understrekar at planlagd stenging jul og påske berre omfattar sjølve døgntilbodet på barselavdelinga 

Nyhende

Problematisk å rekruttere til Nordfjord

Treng fleire jordmødrerBlir stadig meir populært

Får god start

 

Frå 2020 blir barseltilbodet på Nordfjord sjukehus planlagt stengt i delar av jule- og påskevekene. Det kan også bli aktuelt å stenge ei eller fleire veker om sommaren i samband med ferieavvikling. Barselavdelinga var i fjor sommar stengt i nokre veker, det var ikkje planlagt, men skuldast problem med å halde ope grunna sjukdom blant personalet.