Blir stadig meir populært

Får god start

Konstituert avdelingssjef på Kvinneklinikken i Førde, Astri Rege fortel om aukande etterspørsel etter barseltilbodet i God start.

POPULÆRT: Helse Førde fortel om at barseltilbodet på God start er populært og vert stadig meir brukt. Det er eit gode både for foreldre og nyfødde. Illustrasjonsfoto. 

Vi ser at det er veldig ønska, og dei som bruker det er fornøgde

Nyhende

– Tilbodet er veldig populært. Kvinnene ønskjer raskt å reise tilbake til God start på Nordfjord sjukehus. Det gjeld både dei som føder i Førde og dei som føder i Volda, fortel avdelingssjefen.