Helse- og omsorgsutvalet

Tvilande til innsparingskravet

– Budsjettet til helse- og omsorg i Stad kommune er stramt. Eg er tvilande til at helse- og omsorgsbudsjettet kan reduserast med fleire millionar kroner ut over kutt på 1,3 millionar som allereie ligg inne i budsjettframlegget.

HO-utvalet: Rundt bordet: Judith Margrete Kvåle (Ap), Sissel Ommedal (KrF), Ida Elisabeth Lien (Sp), kommunesjef Barbro Longva, utvalsleiar Marilyn Osmundsvåg (V), Bent-Inge Borgund (SV), Håvard Ketil Fagerli (V), og Gunvald Ludvigsen (V). Alle foto: Tormod Flatebø 

Nyhende

Det sa Gunvald Ludvigsen då helse- og omsorgsutvalet, på sitt aller første møte, handsama Stad kommune sitt budsjett for 2020, og økonomiplan for dei komande fire åra, frå 2020–2023.