Venstre, Ap og Høgre:

Endringar i budsjettet

Posisjonspartia Venstre, Arbeidarpartiet og Høgre la torsdag fram felles endringsframlegg til saldert budsjett for Stad kommune.

Gunnar Silden, leiar i Stad Venstre og formannskapsmedlem, la fram endringsframllegget frå Venstre, Høgre og Ap. I midten Siri Sandvik (Ap) og til venstre Wanja Kristin Lien (H).   Foto: Tormod Flatebø

Nyhende

Til driftsbudsjett 2020, har posisjonspartia lagt følgjande framlegg  i Finansutvalet i Stad kommune, og som seinare blir handsama og i Formannskapet som innstilling til kommunestyret som vedtek endleg budsjett for 2020 og økonomiplan 2020-2023 på sitt møte den 13 .desember.