Strikking for fattig og rik i 400 år

Gjennom 400 år har strikking vore ein viktig syssel for alle samfunnslag her i landet. Eit nytt praktverk samlar trådane om den norske strikkehistoria og viser fram den store spennvidda i norske strikketradisjonar.

VIKTIG KULTURHISTORIE: For mange var det å strikka lenge både nyttig og nødvendig. Her frå Odda. Foto frå boka.  Foto: Axel Lindahl / Norsk Folkemuseum

For kvinner i denne delen av samfunnet blei det viktig å kunne såkalla «fruentimmer nettheter».

Nyhende

Men sjølve strikketeknikken har eksistert mykje ålet mitt har vore å samla lause trådar til eit stort nøste, skriv forfattaren Nina Granlund Sæther i forordet til boka «Norske Strikketradisjoner».