Lunden Handelspark

Ny avkøyring - krysset godkjent

Alle formalitetar er no i orden, berre ferdigstillinga av dei ulike prosjekta står att.

Tre: Så langt ut som Bjørn Myklebust står her vil vegen blir utvida, når ein reknar med grøfter og stikkrenner. Noko av vollen og nokre av trea i området vil bli fjerna. Lengda på krysset vil bli i overkant av 100 meter. Foto: Tormod Flatebø 

Nyhende

Det seier Bjørn Myklebust i Lunden Handelspark til Fjordabladet og viser til utfordringane som har vore med å få godkjent nytt kryss, for inn- og utkøyring til handelsparken.