Landets beste helikopterteneste

– Sogn og Fjordane har landets, ja kanskje Europas beste ambulansehelikopterteneste.

Orienterte: Tom Guldhav, klinikkdirektør for kirurgisk klinikk i Helse Førde orienterte finansutvalet i Stad kommune om arbeidet med prehospital plan som no er ute på høyring 

Nyhende

Det sa Tom Guldhav, direktør ved kirurgisk klinikk i Helse Førde og prosjektleiar for helseføretaket sin ambulanseplan, då han torsdag orienterte finansutval og formannskap i Stad kommune om ambulanseplanen som helseføretaket no har ute på høyring.