Kommunane Eid og Aurland

Har størst vekst i varehandelen

Medan detaljhandelen både i landet og i Sogn og Fjordane blir i 3. termin 2019 samanlikna med same periode i 2018, så har utviklinga i detaljhandelen i Eid vekst.

Motor: Etableringa av Biltema i februar 2018 var viktig for Eid som regionalt handelssenter.  Foto: Yngve Tolaas

Nyhende

Nye tal frå Statistisk sentralbyrå viser ein vekst i varehandelen i Eid på 2,36 prosent frå 3. termin 2018 til 3. termin 2019.