Eit steg nærare landstraumanlegg

Dersom alt går på skjener, kan det vere landstraumanlegg på Nordfjordeid i 2021. Investeringskostnadene er grovt stipulert til mellom 40 og 70 millionar kroner.

OPTIMISTAR: John Olav Lefdal og Venstre-ordførar Alfred Bjørlo er optimistar med tanke å få realisert landstraumanlegg på Nordfjordeid. Det er Seawalk Nordfjord AS som står for den operative drifta av cruisehamna på Nordfjordeid. Lefdal er største aksjonær og Eid kommune er med som medeigar no i startfasen. 

Som å bygge ein bensinstasjon

Nyhende

Nordfjordeid ligg godt til rette for landstraum

SFE kan levere 10MW for 1,5 mill.

 

– Når det no er klart at nettkapasiteten er grei og straumen kan førast fram innanfor ein overkomeleg sum, så er neste steg å sjå nærare på sjølve landstraumanlegget. Her må ein rekne med ein prislapp på mellom 40 og 70 millionar kroner, ifølgje Alfred Bjørlo og John Olav Lefdal.