Faresonekart for skred i Eid kommune

50 bygg ligg innanfor 1000-årsfaresona

NVE overleverte i dag formelt over faresonekart for skred i bratt terreng til Eid kommune. Kartlegginga syner at 50 bygninger ligg innanfor faresona for 1000-årsskred.

Avdelingsingeniør Idun Nessestrand Vefring frå NVE og Ulrik Domaas frå NGI var i dag på Nordfjordeid og orienterte om arbeidet med skredrapporten. Her saman med leiar i det nyoppretta Utval for areal og eigedom, Gunn Sande (Sp) (t.h.) og fagleiar for byggesaker i Stad kommune, Roar Sætre (nr 2 frå venstre). I bakgrunnen skimtar vi Prestemarka der det tidlegare har gått skred.  

Nyhende

Skredkarta kan få store konsekvensar

Hemmar utvikling


Avdelingsingeniør Idun Nessestrand Vefring frå NVE Ulrik Domaas frå NGI var til stades og orienterte om arbeidet med rapporten.