Forstudie om fotballhall på Nordfjordeid

Forstudie om fotballhall i Eid skal vere klar til kommunestyremøtet i desember.

ØNSKE: Fotballmiljøet i Eid har lenge hatt ein fotballhall på ønskelista. Illustrasjonsfoto 

Idretten la vekt på at det frå deira side er sterkt ønskjeleg med ei plassering i eller nær skuleområdet

Nyhende

Eid-ordførar Alfred Bjørlo har skriftleg bede rådmannen om å legge til rette for at prosessen med tanke på fotballhall blir gjennomført som avtalt på møtet mellom Eid kommune og idretten 19. juni, med sikte på at konklusjonane frå forstudien kan leggast fram for kommunestyret i Eid på det siste møte 5. desember 2019.