Kommunestyret i Selje -

Ber om ny vurdering av NVE

Etter ein times lag debatt bestemte kommunestyret i Selje seg for å be Norges Vassdargs- og energidirektorat om å vurdere konsesjonen for vindkraftprosjektet på Okla på nytt.

I ein pause i kommunestyremøtet i Selje vart dei ulike partia einingeg om eit felles framlegg i den mykje omtala Okla-saka i Selje kommune.   Foto: Tormod Flatebø

Nyhende

Det samrøystes vedtaket har følgjande ordlyd: Kommunestyret i Selje ber NVE vurdere konsesjonen på Okla på nytt. Sett i lys av initiativ som er komme frå innbyggjarane i kommunen kan det vere eit behov for å få avklara om det er teke tilstrekkelig omsyn til dei momenta som «innbyggarinitiativet » mot vindkraft på Stad» har peika på. Vedtaket var samrøystes.