Opera Nordfjord

Får auke samanlikna med «normalår»

Arkivfoto frå Sildeoperaen. 

Nyhende

Fjordabladet har fått innspel om notisen vi hadde om Statsbudsjettet for 2020 som viser nedgang i statsstøtta til Opera Nordfjord.


Statsbudsjettet 2020

Mindre til Opera Nordfjord

 

Vedkomande peikar på at i realiteten får Opera Nordfjord ein liten auke dersom ein samanliknar med eit "normalår». Bakgrunnen er at Opera Nordfjord i fjor fekk ei ekstra påplussing til det store prosjektet Fargespel Nordfjord, med helsing om at dette var ei ekstraløyving som ein ikkje skulle rekne med vidareføring av.