Statens vegvesen

Kontroll på Kjøs

Under ein kontroll Statens vegvesen hadde på Kjøs kontrollstasjon søndag kveld vart 27 køyretøy kontrollerte. Elleve førar fekk åtvaringar og/eller gebyr.   

Illustrasjonsfoto. 

Nyhende

Totalt var det 77 køyretøy inne på kontrollplassen av desse vart 27 kontrollerte. Tre førarar måtte rydde i frontruta før vidare køyring.  To førarar måtte sikre lasta betre før vidare køyring.  Fem førarar  fekk åtvaring for brot på køyre og kviletids regelverket. Ein førar fekk gebyr for manglande vognkort.