Kan bli nekta taletid

Vert opplevd som freistnad på å kneble demokratiet

Innbyggjarinitiativet har bede om taletid i kommunestyremøtet i Selje 9. oktober i samband med sak om Okla vindpark på Ytre Stadlandet.

Sak om Okla vindkraft (blå knapp på kartet) står på saklista til Selje kommunestyre sitt møte onsdag 9. oktober.   Foto: Kart frå NVE sine nettsider

Nyhende

Dette ønskjer ikkje Selje-ordførar Stein Robert Osdal (KrF) å imøtekome, og han har også oppmoda kommunestyrerepresentantane om å ikkje imøtekome dette.