Sender saka om Okla Vindpark vidare utan å seie meininga si

Meinte dei hadde drøfta nok

Selje formannskap valde å sende saka om Okla Vindpark vidare til kommunestyret – utan å gi tilråding.

Sender vidare: Selje formannskap sender vidare saka om Okla Vindkraft til kommunestyret - utan tilråding.   Foto: INgebjørg Nilsen Stokkenes

Vi har drøfta dette nok. Det er kommunestyret som skal seie sitt.

Nyhende

Formannskapet hadde onsdag saka om innbyggjarinitiativet og Okla Vindpark oppe til handsaming.